معرفی محصولات روز بازار صالح آباد در کانال تلگرام @salehabad

فروشندگان همکار

پخش لوازم چوبی و دکوری آشپزخانه K.HOME

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:2 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم چوبی آشپزخانه سایمود

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:اطلاعات بیشتر
فقط عمده فروشی

فروشگاه لوازم آشپزخانه و ماگ رخشانی

تعداد کالای موجود:3 کالای موجود
تک و عمده فروشی

تولید و پخش مجسمه و دکوری بهمن

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:8 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه ژالان

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:3 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه بهزاد

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:5 کالای موجود
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم آشپزخانه درسا بافت

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:11 کالای موجود
فقط عمده فروشی

تولید و پخش پلاسکو کاوه پلاست

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:5 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم دکوری و روشنایی مونژدیزاین

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:8 کالای موجود
فقط عمده فروشی

تولید و پخش مصنوعات فلزی قائم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:11 کالای موجود
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم خانه و آشپزخانه وستاهوم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:13 کالای موجود
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم دکوری حسام

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:5 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم خانه و آشپزخانه دیجی بازاری

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:3 کالای موجود
فقط عمده فروشی

بازرگانی لوازم آشپزخانه تات ماسن

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:11 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه لکسون ۸۸

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:15 کالای موجود
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه و ماگ سوری

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:24 کالای موجود
فقط عمده فروشی

فروشگاه لوازم خانه و آشپزخانه برادران عدالت

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:8 کالای موجود
فقط عمده فروشی

تولید و پخش صنایع دستی هاشم نژاد

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد کالای موجود:7 کالای موجود
فقط عمده فروشی
1 2 3 74