معرفی محصولات روز بازار صالح آباد در کانال تلگرام @salehabad

فروشندگان کارگاه های تولیدی

تولید و پخش مجسمه مهر ایران

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:3 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

گروه تولیدی SKY

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:3 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم چوبی و دکوری پارسایی

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:14 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش گل و گلدان مینیاتور (ارشدی)

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:2 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم آشپزخانه رایکا کالا

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:5 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه دوکان

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:1 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم دکوری حلاوتی

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:14 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش محصولات چوبی پارادایس دکور

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:3 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم چوبی رومر

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:4 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه و ظروف بلور یگانه

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:27 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش محصولات فلزی و دکوری حسنی

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:29 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم چوبی خانه و آشپزخانه هوپا

تعداد آگهی های فعال:9 آگهی فعال
تک و عمده فروشی
1 2 3 33