معرفی محصولات روز بازار صالح آباد در کانال تلگرام @salehabad

فروشندگان کارگاه های تولیدی

تولید و پخش مجسمه و دکوری بهمن

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:8 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم آشپزخانه درسا بافت

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:11 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش پلاسکو کاوه پلاست

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:5 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش مصنوعات فلزی قائم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:11 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم خانه و آشپزخانه وستاهوم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:13 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم دکوری حسام

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:5 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش صنایع دستی هاشم نژاد

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:7 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش ظروف بلور و لوازم برقی Magic

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:17 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم چوبی انتخاب دکور

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:5 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش ظروف چوبی بلوط

تعداد آگهی های فعال:3 آگهی فعال
تک و عمده فروشی

گروه تولیدی ظروف پذیرایی و دکوری جام سازان

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:9 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش تابلو قائم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:2 آگهی فعال
فقط عمده فروشی
1 2 3 35