معرفی محصولات روز بازار صالح آباد در کانال تلگرام @salehabad

فروشندگان تولیدی های صالح آباد

تولید و پخش لوازم دکوری حسام

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:اطلاعات بیشتر
فقط عمده فروشی

تولید و پخش صنایع دستی هاشم نژاد

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:2 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم چوبی انتخاب دکور

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:6 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش ظروف چوبی بلوط

تعداد آگهی های فعال:2 آگهی فعال
تک و عمده فروشی

گروه تولیدی ظروف پذیرایی و دکوری جام سازان

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:2 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش تابلو قائم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:2 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش لوازم دکوری دکولوکس

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:5 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش مصنوعات فلزی امیر محمد

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:6 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش ظروف پذیرایی و دکوری کارنکا

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:6 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

گروه تولیدی هنری لایت

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:4 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش مجسمه مهر ایران

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:7 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

گروه تولیدی SKY

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:3 آگهی فعال
فقط عمده فروشی
1 2 3 19