معرفی محصولات روز بازار صالح آباد در کانال تلگرام @salehabad

فروشندگان همکار برگزیده

تولید و پخش پوشاک رنوس

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:467 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش کیف تهران بگ

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:259 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه نوبرانی

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:50 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

فروشگاه لوازم خانگی نوید

حداقل فاکتور: 1000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:216 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم خانه و آشپزخانه معظم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:84 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه ایده آل هوم

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:149 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

تولید و پخش دکور توحید

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:137 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم خانه و آشپزخانه کیان

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:110 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

ظروف پذیرایی و لوازم دکوری AMB

حداقل فاکتور: 300000 تومان
تعداد آگهی های فعال:94 آگهی فعال
تک و عمده فروشی

تولید و پخش تاپ گل لیزر (حبیبی کرج)

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:172 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

پخش لوازم آشپزخانه کالاشیک

حداقل فاکتور: 2000001 تومان
تعداد آگهی های فعال:118 آگهی فعال
فقط عمده فروشی

لوازم دکوری و آشپزخانه ۴M

حداقل فاکتور: 2000000 تومان
تعداد آگهی های فعال:144 آگهی فعال
فقط عمده فروشی
1 2